Polecamy

Jak wykonać dobre zdjęcia na wakacjach?

Bezpieczny Internet – co to znaczy?

Inne

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – marzec - kwiecień 2017 - dla województwa śląskiego

Dofinansowanie: do 80%
Minimalna wartość dofinansowania: 200.000zł
Maksymalna wartość dla typu projektu:
tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł,
możliwe zaliczki

 

 

Celem programu jest wsparcie finansowe projektów, których celem jest stworzenie lub rozwój istniejącej już infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Na wsparcie mogą również liczyć badania przemysłowe oraz prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego. Dofinansowanie projektów ma za zadanie zachęcać do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które z kolei powinno przełożyć się na tworzenie innowacyjnych produktów i usług. W ramach działania 1.2 przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury B+R będą mogły oczekiwać na wsparcie finansowe. Warunkiem skorzystania z pomocy będzie konieczność spełnienia następujących wymagań:

- przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
- przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

dotacje unijne

W ramach programu przewiduje się również inwestycje dużych przedsiębiorstw. Ma to nastąpić pod warunkiem zapewnienia oczekiwanych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych przedsiębiorstw najbardziej pożądane będą projekty przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi, a także te, które będą mogą być realizowane wspólnie z MŚP.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest również lokalizacja – projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego, gdyż celem programu jest rozwój tego regionu. Dlatego też, w momencie wypłaty środków, przedsiębiorstwo musi mieć zakład lub oddział na terenie woj. śląskiego. 

Sprawdź: Dotacje na badania i rozwój - więcej informacji >>

W ramach Działania 1.2 na wsparcie mogą liczyć działania do etapu „pierwszej produkcji” włącznie. Termin „pierwsza produkcja” oznacza pierwsze wdrożenie:
- związane ze zwiększeniem skali działania urządzeń czy też obiektów pilotażowych lub
- innowacyjnego sprzętu i urządzenia (w tym: kolejne kroku po uruchomieniu, dostosowanie linii pilotażowej, faza testów).
Pierwsza produkcja nie obejmuje masowej produkcji czy też działalności handlowej. 

Samodzielny projekt nie może opierać się wyłącznie na fazie pierwszej produkcji. Projekt musi uwzględniać również fazę prac rozwojowych.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych powinno uwzględniać zastosowanie technologii, która dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb firmy.  

Warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia finansowego będzie możliwość komercyjnego wykorzystania projektu w gospodarce. Innymi słowy, po zakończeniu prac B+R Przedsiębiorca-beneficjent przeanalizuje opłacalność wdrożenia wyników badań. Wyniki te posłużą do określenia stopnia przydatności i wykorzystania efektów badań w gospodarce.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Kompendium informacji o Powerbankach

Zapewne doświadczyłeś najgorszego koszmaru XXI wieku, jeśli jesteś właścicielem smartfona...

Najważniejsze zalety domów mediowych

Możliwości reklamy w tak zwanych mediach masowych z każdym rokiem są coraz większe, nie ma...

Szukasz oszczędnego ogrzewania? Sprawdź, jak...

Grzejniki konwektorowe są lekkie, kompaktowe, zazwyczaj przenośne, a jednocześnie nadają...