Polecamy

Rośnie zainteresowanie zabytkowymi samochodami. Zyskują one na...

Drony: Co w razie wypadku?

Internet

Procesy tłumaczeniowe w komunikacji wewnętrznej

Komunikacja jest kluczowa dla prawidłowego działania każdego przedsiębiorstwa lub organizacji. Wymiana informacji, poznawanie wzajemnych oczekiwań, motywowanie oraz budowanie spójnego obrazu marki to procesy, które nie mogłyby się odbywać, gdyby w kanałach komunikacyjnych występowały zakłócenia. W dzisiejszym świecie jedną z największych przeszkód w swobodnej wymianie myśli i poglądów stanowią bariery językowe. I tutaj na arenę wkraczają tłumacze, których zadaniem jest zacieranie różnic i budowanie mostów. Jednak by ich praca była skuteczna, koniecznością jest korzystanie z nowoczesnych metod zarządzania procesami tłumaczeniowymi. W jaki sposób ułatwiają one komunikację wewnętrzną?

Czym jest komunikacja wewnętrzna w organizacji?

Jedną z najprostszych i najłatwiejszych do zrozumienia definicji komunikowania się w organizacji przedstawił w „Organizacji i zarządzaniu” Augustyn Wajda. W jego ujęciu „komunikowanie się w organizacji wyraża wzajemny związek między zadaniami, potrzebami i skutkami”. Tak więc komunikowanie się ujmuje wszystkie wewnętrzne procesy w zrozumiałe systemy znakowe.

Agnieszka Olsztyńska zwraca uwagę na fakt, iż komunikację wewnętrzną w organizacjach można rozpatrywać na trzech poziomach: struktury organizacyjnej, czynnika ludzkiego i symboliki.

Struktura organizacyjna

Komunikacja w obrębie struktury organizacyjnej zachodzi między stanowiskami i przebiega w sposób hierarchiczny. Dlatego kluczowe jest, aby w tym rodzaju przepływu wiadomości wyeliminować wszelkie czynniki indywidualne i skoncentrować się wyłącznie na czystych informacjach.

Ten rodzaj komunikacji stanowi duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za tłumaczenie. Konieczna jest przede wszystkim szczegółowa analiza struktury organizacji, która pozwoli uchwycić przebieg wewnętrznych procesów oraz ustalić, jakie postępowanie powinno być wdrożone w czasie tłumaczenia. Pomagają w tym nowoczesne programy typu Corporate Translation Software umożliwiają tworzenie odpowiednich schematów. Dzięki temu informacje i wiadomości przekazywane są bezpośrednio do odbiorców zajmujących odpowiednie miejsce w hierarchii organizacji.

Corporate Translation Software

Czynnik ludzki

Czynnik ludzki to nic innego jak rola poszczególnych osób w procesie komunikacji. Utrudnieniami mogą być tutaj indywidualne kompetencje komunikacyjne każdego pracownika, co dotyczy także znajomości języków obcych. Dlatego każde przedsiębiorstwo i każda organizacja (zwłaszcza międzynarodowe) dążą do ujednolicenia języka, zbudowania swoistego słownika najczęściej używanych terminów. Pomocne okazuje się w tym oprogramowanie typu Cloud Translation Software, które umożliwia łatwy dostęp do wewnętrznych glosariuszów. Dzięki temu wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań, także w ten mniej formalny sposób, staje się po prostu łatwiejsze.

Symbolika

Każda organizacja posługuje się własnym systemem symboli i znaczeń, który jest bardzo pomocny w rozumieniu pewnych zjawisk, odpowiednim ich interpretowaniu. Ponadto system ten sprzyja identyfikowaniu się pracowników z przedsiębiorstwem. W ich języku pojawiają się przecież terminy i sformułowania, które zaczerpnięte są z wewnętrznego słownika.

Jaką rolę może odegrać tu zarządzanie procesami tłumaczeniowymi? Stosowane dzisiaj oprogramowanie (Translation Software), co zostało już wspomniane, pomaga w budowie spójnego systemu znaków komunikacji wewnętrznej. Znaczenie tego procesu jest o wiele większe, niż mogłoby się wydawać. Okazuje się bowiem, że nie tylko pozwala on na rozumieć komunikaty i informacje, ale także sprawia, że każda jednostka staje się aktywnym ogniwem łańcucha komunikacyjnego.

Procesy tłumaczeniowe — sposób na usprawnienie komunikacji wewnętrznej

Dzięki zarządzaniu procesami tłumaczeniowymi komunikacja wewnętrzna może spełniać swoje funkcje bez zakłóceń i zaburzeń. A to przynosi korzyści — zarówno te wymierne (optymalizacja tempa pracy, itp.), jak te mniej mierzalne (dobra atmosfera, utożsamianie się pracowników z przedsiębiorstwem), które w ostateczności i tak przekładają się na lepsze wyniki.

Discover more

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Dlaczego warto wybrać cloud storage?

​Cloud storage, czyli magazynowanie danych w chmurze, to bardzo popularne rozwiązanie doceniane...

Bezpieczne surfowanie po sieci z VPNem

Z wykorzystaniem VPN surfowanie w internecie jest zdecydowanie bardziej bezpieczne. Możliwe jest...

Ile kosztuje korzystanie z biura wirtualnego w...

Zwiększająca się liczba biur wirtualnych najlepiej świadczy o popularności tej usługi...