Motoryzacja

Kontrola stanu i jakości amortyzatorów

Osoby, którym zależy zarówno na bezpieczeństwie, jak i na komforcie jazdy, powinny często kontrolować nie tylko jakość, ale i stan amortyzatorów.

W czasie takich badań wykorzystywane są specjalistyczne maszyny, które sprawdzają ich stan techniczny. Badanie umożliwia wprowadzenie koła w drgania, a następnie pomiar czasu, w jakim styka się ono z powierzchnią.

Kluczowy jest współczynnik procentowy takiego kontaktu i to właśnie na jego podstawie ocenia się możliwości tłumiące amortyzatora. Dla kierowcy dobry jest każdy wynik powyżej 21 procent. Jednym z najważniejszych pytań, jakie stawiają sobie właściciele samochodów jest to, które wiąże się z jakością amortyzatorów firm takich, jak Monroe, Sachs lub Kabaya. Okazuje się, że nie ma tu żadnych istotnych różnic, a kluczowe znaczenie ma to, aby amortyzator był w dobrym stanie i spełniał swoje zadania w zadowalającym stopniu.